TWS - David Newbatt ja Mati Valgepea

Toetavad jõud ja vastasjõud kasvatuses
Tahvlimaal
Läbiviijad: Mati Valgepea ja David Newbatt

Ühe kursuse maksumus on 25 eurot
waldorfkoolide ja –lasteaedade õpetajatele tasuta.

Registreerimine on lõppenud.

Kuruse algusega 10.00 ja lõpp 17.30.
Kellel on võimalik, palume kaasa võtta oma tahvlimaalimise kriidid.
Kriite saab osta ka kohapeal, hinnaga 6 eurot  pakk (pais 12  sptesiaalset thavlimaalimise kriiti)

ALGRIIM JA HEKSAMEETER, PULSS ja HINGAMINE

Kursusele oodatakse  eelkõige kõiki waldorfkoolide IV-V klasside õpetajaid, aga ka neid, kellel teema lähiaastail ukse ees.

IV klassis käsitletav põhja-germaani algriim (nn sauriim) haarab keele värske jõu ning hooga.
V klassi läbiv heksameeter avab hingamise uued dimensioonid.
Lisaks metoodilistele nõuannetele tööks õpilastega on plaanis sisseelamisharjutused ka õpetajatele endile. Teooriat täpselt niipalju, kui napp aeg võimaldab.

2017/2018 a kava

 

Tartu Waldorfpedagoogika Seminari kava  2017/2018

Ühe kuruse maksumus on 25 eurot.
Kurused on waldorfkoolide ja –lasteaedade õpetajatele tasuta.

Kurusest osavõtmiseks on vajalik eelregistreerimine SIIN
Registreerimine lõppeb kaks päeva enne kursuse algust.

Küsimuste korral kirjutage waldorfyhendus@gmail.com või helistage 5015346