Tartu Waldorfpedagoogika Seminar

Seminari kursused

25.veebruar 2019
Tuge vajvad õpilased waldorfkoolis
Tartu Waldorfgümnaasiumis

2. veebruar 2019
David Newbatt "Miks on waldorfkoolis tähtis maalida vesivärvidega?"
Kursus on täis, REGISTREERIMINE ON LÕPPENUD.

5. jaanuar - 4.mai 2018
Värvimaailm ja maalimine
Tartu Waldorfgümnaasiumis

16. - 18. november 2018
Bothmer-võimlemine ja liikumisõpetus waldorfkoolides
Kursus on täis, REGISTREERIMINE ON LÕPPENUD.

23. -  25. oktoober 2018
Käsitööõpetajate kursus
Tartu Waldorfgümnaasiumis

20. oktoobril 2018
Värvimaailm ja maalimine I osa
Tartu Waldorfgümnaasiumis

September 21. - 22. 
Training of Foreign Language Teachers
Keila Waldorf School

alates 8. september 218 - 06. aprill 2019
Üldine inimeseõpetus kui pedagoogika alus
Tartu Waldorfgümnaasiumis

25. - 26. augustil 2018
Lapse eluprotsessid, nende tähendus töös väikelapsega.
Rakvere lasteaed Kaur