Ühendus

EVWÜ juhatuse liikmed on:

Külli Saul, Anne-Lii Kerge, Meelis Sügis ja Olev Ojap.

Juhatuse koordinaator ja kontaktisik on Anne-Lii Kerge.

 

EVWÜ kuulub Euroopa waldorfhariduse ühendusse - The European Council for Steiner Waldorf Education

ja rahvusvahelisse waldorflasteaedade ühendusse -

Eesti waldorflasteasutuste tunnused

Eesti Vabade Waldorfkoolide ja -lasteaedade Ühendus lähtub oma tegevuses Kodanikuühenduste eetikakoodeksist 

 

Eesti Vabade Waldorfkoolide ja -lasteaedade Ühendus (EVWÜ) on tegutsenud 1990-ndate algusest, ajast, mil loodi esimesed waldorfkoolid Eestis. Ühised eesmärgipüstitused, arutelud, koolitused, õppevahendite, kirjanduse jm. koolieluks vajaliku hankimine ja jagamine oli vastrajatud koolide tiheda koostöö sisuks. 
Ametlikult registreeriti MTÜ Eesti Vabade Waldorfkoolide Ühendus 1997.a. aprillis.

Asutamislepingule kirjutasid alla: 

Tartu Vaba Waldorfkooli, 
Aruküla Vaba Waldorfkooli, 
Rakvere Vaba Waldorfkooli, 
Nõmme Erakooli, 
Viljandi Vaba Waldorfkool, 
Johannese Kool ja Lasteaed Rosmal, 
Tartu Maarja Kooli, 
Mari Kooli ja 
Tartu Waldorfpedagoogika Seminari esindajad. 

Praegu kuuluvad ühendusse 10 kooli (sh. kaks ravipedagoogilist kooli) ja 11 lasteaeda, kokku 15 seltsi. Ühenduse liikmeteks võivad olla Eestis tegutsevad waldorfkoolid ja -lasteaiad ning teised steinerpedagoogika alusel töötavad asutused.

Ühenduse eesmärgiks on waldorfpedagoogiliste asutuste vahelise koostöö korraldamine, waldorfpedagoogika laiem tutvustamine ja edasiarendamine. Waldorfpedagoogilise töö toetamiseks ja süvendamiseks tegutseb ühenduse juures Tartu Waldorfpedagoogika Seminar.

Dokumendid: