Ühendus

EVWLÜ juhatuse liikmed on:

Pille Ilmand-Timmerman, Anne-Lii Kerge, Liisa Maasik, Olev Ojap, Paul Priks, Meelis Sügis ja Külli Volmer.

Juhatuse e-posti aadress on yhendusejuhatus@googlegroups.com

Ühenduse  koordinaator ja kontaktisik on Anne-Lii Kerge waldorfyhendus@gmail.com  tel 5015346

 

EVWLÜ kuulub Euroopa waldorfhariduse ühendusse - The European Council for Steiner Waldorf Education

ja rahvusvahelisse waldorflasteaedade ühendusse - International Association for Steiner/Waldorf Early Childhood Education  IASWECE

 

Eesti Vabade Waldorfkoolide ja -lasteaedade Ühendus lähtub oma tegevuses Kodanikuühenduste eetikakoodeksist 

 

Eesti Vabade Waldorfkoolide ja -lasteaedade Ühendus (EVWLÜ) on tegutsenud 1990-ndate algusest, ajast, mil loodi esimesed waldorfkoolid Eestis. Ühised eesmärgipüstitused, arutelud, koolitused, õppevahendite, kirjanduse jm. koolieluks vajaliku hankimine ja jagamine oli vastrajatud koolide tiheda koostöö sisuks. 

Ühenduse eesmärgiks on waldorfpedagoogiliste asutuste vahelise koostöö korraldamine, waldorfpedagoogika laiem tutvustamine ja edasiarendamine. Waldorfpedagoogilise töö toetamiseks ja süvendamiseks tegutseb ühenduse juures Tartu Waldorfpedagoogika Seminar.

Ühenduse liikmeteks võivad olla Eestis tegutsevad waldorfkoolid ja -lasteaiad ning teised steinerpedagoogika alusel töötavad asutused.

Ametlikult registreeriti MTÜ Eesti Vabade Waldorfkoolide Ühendus 1997.a. aprillis.

Asutamislepingule kirjutasid alla: 

 • Tartu Vaba Waldorfkooli, 
 • Aruküla Vaba Waldorfkooli, 
 • Rakvere Vaba Waldorfkooli, 
 • Nõmme Erakooli, 
 • Viljandi Vaba Waldorfkool, 
 • Johannese Kool ja Lasteaed Rosmal, 
 • Tartu Maarja Kooli, 
 • Mari Kooli ja 
 • Tartu Waldorfpedagoogika Seminari esindajad. 

2021. aastal kuuluvad ühendusse 16 seltsi, kes on 11 kooli (sh. kaks ravipedagoogilist kooli) ja 12 lasteaia pidajad. 

 • MTÜ Tartu Vaba Waldorkooli Selts
 • MTÜ Haridus- ja Kultuuriselts Tuulemaa
 • MTÜ Rakvere Vabakooli Selts
 • MTÜ Haridus- ja Kultuuriselts Läte
 • MTÜ Viljandi Vaba Waldorfkool Ühing
 • MTÜ Herbert Hahni Selts
 • MTÜ Rosma Haridusselts
 • MTÜ Aruküla Vabakooli Selts
 • MTÜ Tartu Maarja Kool
 • MTÜ Rakvere Eragümnaasiumi Hariduskogu
 • MTÜ Erivajadustega Laste ja Noorte Tugiühing.
 • MTÜ Ilmapuu Waldorflasteaed
 • MTÜ Meelespea Waldorflasteaed
 • MTÜ Meie Mängurühm
 • MTÜ Terve Pere Selts
 • SA Werrone

Dokumendid: