Tere tulemast meie kodulehele!

Eesti Vabade Waldorfkoolide- ja lasteaedade Ühendus (EVWÜ) on tegutsenud 1990-ndate algusest, ajast, mil loodi esimesed waldorfkoolid Eestis. Ühised eesmärgipüstitused, arutelud, koolitused, õppevahendite, kirjanduse jm. koolieluks vajaliku hankimine ja jagamine oli vastrajatud koolide tiheda koostöö sisuks. 
Ametlikult registreeriti MTÜ Eesti Vabade Waldorfkoolide Ühendus 1997.a. aprillis.

Käsitööõpetajate kursus

 

23.- 25. oktoober toimub Tartu Waldorfgümaasiumis kurus waldorfkoolide käsitööõpetajatele. Oodatud on ka kõik teised huvilised, kes soovivad kogeda ja teada, mis ühes waldorfkooli käsitöötunnis toimub.

Tiiu Bläsi-Käo juhendamisel räägitakse waldorfkoolide käsitöötundide taustast, miks, mida ja kuidas tehakse. Millele tuöeb tähelepanu pöörata ning milline peaks olema tulemus.

Kursusele tuleb registreeruda SIIN

Käsitööõpetajate kursus

Bothmer-võimlemine ja liikumisõpetus waldorfkoolides

Training of Foreign Language Teachers

Language Teachers Conference

September 21-22
Keila Waldorf School

Lecturer  Alec Templeton

Alec Templeton began his long teaching career in 1972. He has taught English and trained teachers in Germany, Switzerland, Russia, Finland, Italy, Estonia, Sweden, Hungary, and Norway. 

Topics:

1. Overview of curriculum in grades 1–10. Teaching methods of:

Eesti waldorflasteasutuste tunnused

Eesti waldorflasteasutuste tunnused                                                                                           

Eesti waldorflasteasutuste kriteeriumid  kasutatakse asutuse eneseanalüüsiks ja uute  waldorflasteaede ja -hoidude, mängurühmade  tunnustamiseks Eesti Vabade Waldorfkoolide ja -lasteaedade Ühenduse (EVWLÜ) poolt. Iga lasteasutuse areng väljendub püüdluses järgnevate kriteeriumide poole.

„Lapse eluprotsessid, nende tähendus töös väikelapsega.“

25.-26. augustil 2018, toimub Rakveres, Susanne Vieser´i (Stuttgardi Waldorfpedagoogiline Seminar, Saksamaa) koolitus teemal

„Lapse eluprotsessid, nagu hingamine, soojus, toitumine jne. ning nende tähendus töös väikelapsega.“

Seminari liikumistunde viivad läbi muusika õpetaja  Ester  ja lasteaiaõpetajad Eve ning Raina (Rakvere Waldorflasteaed).

Koolitust tõlgib Külli Puumeister