Töökuulutused

Töökuulutused 2022/2023 õppeaastaks 

 

******************

Viljandi Vaba Waldorfkooli Ühing otsib 2022/2023 õppeaastal alustavale I klassile klassiõpetajat.

Eeldame huvi waldorfpedagoogika vastu, soovi end arendada ja õpetaja kutse kvalifikatsioonile vastavat haridust (võib olla omandamisel).
Omalt poolt pakume lõbusat kollektiivi, koolitusvõimalusi ja mentori tuge.

CV, motivatsioonikiri ja erialast haridust tõendavad dokumendid palume saata 20. märtsiks 2022 aadressil info@viljandiwaldorf.ee

 

******************

 

2022. aasta sügisel alustab Tartu Waldorfgümnaasiumis kooliteed kaks esimest klassi.

Otsime 1. klassile klassiõpetajat!
Tööle asumise aeg 15. august 2022

Kandidaadil on võimalus käesoleval õppeaastal tunde külastada ja osaleda kooli sisekoolitustel ning sündmustel.

Avalduse, mis sisaldab elulugu ja põhjendusi, miks waldorfkooli tööle tulla, palume saata 15. märtsiks internk@waldorfkool.info

 

*******************

 

Tartu Waldorfgümnaasium pakub osalise koormusega tööd koolipsühholoogile, kelle tööülesanneteks on:

  • õpilaste psühholoogilise arengu ja toimetuleku hindamine;
  • lapsevanemate, õpetajate ja õpilaste nõustamine vaimse tervise ning õpilaste õppimist ja käitumist puudutavates küsimustes;
  • erialase teavitustöö korraldamine koolis õpetajate ning õpilaste hulgas ning kooli vajadustest lähtuvate ennetustegevuste korraldamine (projektid, tugirühmad, vestlused, teemapäevad jmt)

Uuelt kolleegilt ootame koostöövalmidust, erialast haridust ja huvi waldorfpedagoogika vastu.

Avalduse, mis sisaldab kandidaadi elulugu ja waldorfkoolis tööle asumise soovi põhjendust, palume saata aadressil internk@waldorfkool.info

 

********************

 

Waldorfkool Läte kutsub oma perre särasilmset klassiõpetajat ja keeleõpetajat, kes 

  • tunneb waldorfpedagoogika põhialuseid ja huvi ennast arendad
  • on lahke, mõistab lapsi ja õpetab südamega
  • väärtustab koostööd ja loovust
  • on kvalifitseeritud töötama õpetajana

Töö alustamise aeg 22. august 2022. a.

Kandideerimise sooviavaldus ja haridust kinnitavad dokumendid saata 15. märtsiks 2022 aadressil kool@late.ee
või postitada Waldorfkooli Läte, Keskväljak 15, Keila. 

 

*******************

 

Aruküla Vaba Waldorfkool ootab oma sõbralikku perre järgmiseks õppeaastaks

klassiõpetajat 1. klassile!

Kui oled sõbralik, hooliv, lahke, töötad südamega, mõistad ja austad lapsi; Sinu jaoks on oluline enesekasvatus, tegutsemine ühise meeskonnana kooli idee kandjana ja koostöö lapsevanematega; Sinus on algatusvõimet ja vastutustunnet ning olemas ka õpetaja kutse kvalifikatsioonile vastav haridus (või oled seda omandamas) ja tunned waldorfpedagoogika põhialuseid, siis ootame just Sind!

Pakume pikaajalist mentori tuge ning erialaseid koolitusi!

Täpsem info telefonil 5122603 või e-postiaadressil kool@avw.ee

************