LAVASTUSED LASTEAIAS

Kasvatajad lavastavad enamikes waldorflasteaedades jutte ja muinasjutte kord nädalas.
Samuti saab lühikeste lookeste ja salmide “minilavastusi “ kasutada hommikuringides.
Räägime lavastamise põhimõtetest, harjutame palju ise, st teeme ise üksteisele etendusi.
Seekord teeme noorematele lasteaialastele mõeldud lugusid ja jutte.

 Päeva lõpus õmbleme lihtsa lauanuku, mida saab lavastustes kasutada.

Läbiviija Heli Kudu

Maalimine värvist lähtuvalt III osa

Maalitunde ohverdatakse koolides sageli mõne muu tegevuse kasuks, kuid  maalimine võiks kujuneda pühaks ja puutumatuks, kui selle mõju ja eesmärki tõsiselt teadvustataks. Maalimise kaudu toetame inimese elujõude, tugevdame hinge. Tänapäeva inimese kõige suurem oht on, et ta elab ajus ja südameni ei jõuagi. Ühekülgsed intellektuaalsed võimed on ülehinnatud aina rohkem haigenevas inimkonnas.

Maalimine värvist lähtuvalt II osa

Maalitunde ohverdatakse koolides sageli mõne muu tegevuse kasuks, kuid  maalimine võiks kujuneda pühaks ja puutumatuks, kui selle mõju ja eesmärki tõsiselt teadvustataks. Maalimise kaudu toetame inimese elujõude, tugevdame hinge. Tänapäeva inimese kõige suurem oht on, et ta elab ajus ja südameni ei jõuagi. Ühekülgsed intellektuaalsed võimed on ülehinnatud aina rohkem haigenevas inimkonnas.

Algriim ja heksameeter

Külli Volmer  kutsub kursusele eelkõige kõiki IV-V klasside õpetajaid, aga ka neid, kellel teema lähiaastail ukse ees.
IV klassis käsitletav põhja-germaani algriim (nn sauriim) haarab keele värske jõu ning hooga.
V klassi läbiv heksameeter avab hingamise uued dimensioonid.

Lisaks metoodilistele nõuannetele tööks õpilastega on plaanis sisseelamisharjutused õpetajatele endile.

Teooriat täpselt niipalju, kui napp aeg võimaldab.
Tõhusa töö tarvis palume kaasa võtta töösolevaid/plaanisolevaid tekste ja mugavad jalanõud!

Eluprotsessid sotsiaalses olendis

John Ralph on kauaaegne eurütmist ja sotsiaalterapeut Camphillist Shotimaalt. 
Antroposoofiline eluprotsesside käsitlus on juba iseenesest põnev teema, Johni  Ralphi töötubades tegeletakse sotsiaalses ühenduses peituvate protsesside vaatlusega. Kursus on jätkuks suvel toimunud Torin Finseri waldorfkoolide juhtimiskoolitusele. John Ralphi kursusel on oodatud ka nimesed, kes Torin Finseri koolitusele ei jõudnud, kuid tahavad mõista sotsiaalsete protsesside olemust. 

Vene keel võõrkeelena, metoodika-didaktika

Oodatud on waldorfkoolide vene keele õpetajad. Kokku saadakse Viljandi Vaba Waldorfkoolis.
Kursuse  läbiviija on Külli Volmer. 

Reede, 15. november
Kell 17.00 - 20.00 Sissejuhatus, didaktiline ülevaade klasside kaupa.

Laupäev, 16.november
Kell 9.30 - 17.00 Kogemustevahetus, igaühelt töösolnud tööprotsesside näiteid.
Ettevalmistus: tutvu I. Bunini tekstiga Листопад ja A. Puškini tekstiga Пророк.

Maalimine värvist lähtuvalt I osa

Maalitunde ohverdatakse koolides sageli mõne muu tegevuse kasuks, kuid  maalimine võiks kujuneda pühaks ja puutumatuks, kui selle mõju ja eesmärki tõsiselt teadvustataks. Maalimise kaudu toetame inimese elujõude, tugevdame hinge. Tänapäeva inimese kõige suurem oht on, et ta elab ajus ja südameni ei jõuagi. Ühekülgsed intellektuaalsed võimed on ülehinnatud aina rohkem haigenevas inimkonnas.