Eluprotsessid sotsiaalses olendis

John Ralph on kauaaegne eurütmist ja sotsiaalterapeut Camphillist Shotimaalt. 
Antroposoofiline eluprotsesside käsitlus on juba iseenesest põnev teema, Johni  Ralphi töötubades tegeletakse sotsiaalses ühenduses peituvate protsesside vaatlusega. Kursus on jätkuks suvel toimunud Torin Finseri waldorfkoolide juhtimiskoolitusele. John Ralphi kursusel on oodatud ka nimesed, kes Torin Finseri koolitusele ei jõudnud, kuid tahavad mõista sotsiaalsete protsesside olemust. 

Vene keel võõrkeelena, metoodika-didaktika

Oodatud on waldorfkoolide vene keele õpetajad. Kokku saadakse Viljandi Vaba Waldorfkoolis.
Kursuse  läbiviija on Külli Volmer. 

Reede, 15. november
Kell 17.00 - 20.00 Sissejuhatus, didaktiline ülevaade klasside kaupa.

Laupäev, 16.november
Kell 9.30 - 17.00 Kogemustevahetus, igaühelt töösolnud tööprotsesside näiteid.
Ettevalmistus: tutvu I. Bunini tekstiga Листопад ja A. Puškini tekstiga Пророк.

Maalimine värvist lähtuvalt I osa

Maalitunde ohverdatakse koolides sageli mõne muu tegevuse kasuks, kuid  maalimine võiks kujuneda pühaks ja puutumatuks, kui selle mõju ja eesmärki tõsiselt teadvustataks. Maalimise kaudu toetame inimese elujõude, tugevdame hinge. Tänapäeva inimese kõige suurem oht on, et ta elab ajus ja südameni ei jõuagi. Ühekülgsed intellektuaalsed võimed on ülehinnatud aina rohkem haigenevas inimkonnas.

Baltikumi waldorfkoolide õpetajate IAO-kursus

Baltikumi waldorfkoolide õpetajate  IAO-kursus

Ajakvaliteet, fantaasia ning julgus käia oma teed

Töö waldorfpedagoogika allikatega

Tartu Waldorfgümnaasiumis 

Algus: laupäeval 17. august kell 10.00
Lõpp: teisipäeval 20. august kell 17.45 
Kursuse osalustasu on 30 eurot

Kursusele oodatakse  klassiõpetajaid, ülaastmeõpetajaid ja aineõpetajaid.