Kaunite kunstidega tegelemine kui enesearengu tee NB! Viimase kohtumise aeg on muutunud!

Tartu Waldorfpedagoogika Seminar pakub kevadsemestril õpetajale võimalust luua sügavam side kaunite kunstidega ja seeläbi iseendaga. 

Koolitustsükkel "Kaunite kunstidega tegelemine kui enesearengu tee" on viie kohtumisega teekond. 

Igal kohtumisel on loengu osa Jaanus Roobalt ja praktiline osa koos õpetajaga, kes aitab kunstiloome protsessis toimuva muundumisega luua ühenduse, mida igaüks saab ise edasi arendada ja tugevamaks muuta. 

Jaanus Rooba sõnastas kursuse sissejuhatava mõtte nõnda: 

Saksa klassikalised idealistid nägid oma filosoofia esteetilistes käsitlustes ette, et kunstis väljendub vaimne idee meelelises vormis. Goethe jaoks oli selline vaade ekslik. Goethe jõudis oma fenomenoloogias vastupidise vaate juurde, et kunstiteoses väljendub meeleline ilmutus idee vormis: „Ilu pole jumalikkus meelelis-tõelises rüüs, ei, see on meelelis-tõeline jumalikus rüüs.“ Rudolf Steiner mõtestas Goethe vaateid lahti  filosoofiliselt (GA 14), arendas neid ideid edasi antroposoofias, pidades oma töödes kunstilist tegevust inimese arengu juures väga oluliseks, milleta ei saa ka pedagoogiline töö olla viljakas. Inimväärikus seisneb selles, et inimesest peab saama läbi kunstilise tegevuse looduses väljenduva maailmavaimu loomingu jätkaja. Inimesel on vabadus olla uue looja maailmas läbi iseenda individuaalse arengu.

20. jaanuaril "Kaunite kunstidega tegelemine kui enesearengu tee" Jaanus Rooba; "Eurütmia kui tulevikukunst" Karmen Püü

10. veebruaril "Kuidas savitöö meid puudutab" Külli Kasesalu

16. märtsil "Muusika kui kogu inimest läbistav ja vormiv jõud" Karmen Linnamägi

20. aprillil "Kõne kui inimese mina väljendus" Külli Volmer

  18. mail "Maalimine kui tundekasvatus" Monika Kiho

Kõik koolituskorrad toimuvad Tartu Maarja Koolis.

Koolitustsükkel moodustab terviku ja on soovitav läbida tervikuna, kuid on võimalik osaleda ka üksikutel koolituspäevadel. 

Üks koolituskord EVWÜ õpetajale 30€, kõikidel kordadel osalejale hind kokku 125€,

külalisele 50€ ühe koolituskorra eest, kõikidel kordadel osalejale kokku 225€

Registreeri end koolitusele SIIN. 

Koolituse toimumise kellaaeg kõikidel koolituspäevadel kell 10.00 - 16.00
Kohvipausid ja lõuna kohapeal sularahas 10€