Töökuulutused

Tallinna Vaba Waldorfkool otsib klassiõpetajat ja inglise keele õpetajat

Täpsem info: Tallinna Vaba Waldorfkooli kodulehel

 

Rakvere Vaba Waldorfkool otsib klassiõpetajat

Lähem info: eva-liina@rakverewaldorfkool.ee

 

Tartu Waldorfgümnaasiumi õpilase toetamise töörühm (ÕTT) kutsub oma meeskonda  

 

KOOLIPSÜHHOLOOGI ja LOGOPEEDI (asenduskoht)
Töökohale asumise aeg kokkuleppel.

Tartu Waldorfgümnaasium (TWG) on 12-klassiline eraüldhariduskool. TWG õppekava toetub waldorfpedagoogikale, mis lähtub õpetuse ja kasvatuse ühtsuse põhimõttest - õpetus ja kasvatus koos kujundavad lapse väärtushinnanguid ja eetikat, austust kõige loodu - nii inimese kui ka teda ümbritseva keskkonna vastu.

Uuelt kolleegilt eeldame nõuetele vastavat haridust, huvi waldorfpedagoogika vastu ning iseseisvust, meeskondlikkust ja armastust oma töö vastu.

Kandideerimiseks palume saata CV ja motivatsioonikiri aadressile internk@waldorfkool.info

Täiendav info sotsiaalpedagoog Ann Tuulikki Jürgenstein ann.jyrgenstein@waldorfkool.info

 

Hiiumaa Vabakool otsib: 

Lasteaiaõpetajat (0,8 koormusega)
Muusikaõpetajat (0,2 koormusega; kool ja lasteaed; töö kahel päeval nädalas)
Vene keele õpetajat (0,15 koormusega; töö kahel päeval nädalas)
Inglise keele õpetajat (0,15 koormusega; töö kahel päeval nädalas)

Konkurss on aktiivne kuni sobiva kandidaadi leidmiseni.

Kandideerimiseks saata CV ja motivatsioonikiri aadressile
info@hiiumaavabakool.ee.

Lisainfot saab küsida samal meiliaadressil ja numbril 

56223523 (Kadri Romano)