Töökuulutused

Eesti Vabade Waldorfkoolide  ja  -lasteaedade töökuulutused 2023/2024 õppeaastaks

Tallinna Vaba Waldorfkool otsib 6. klassi klassiõpetajat. 

Lähem info: liiviluhtaru@gmail.com

Tartu Waldorfgümnaasiumi õpilase toetamise töörühm (ÕTT) kutsub oma meeskonda  

KOOLIPSÜHHOLOOGI ja LOGOPEEDI (asenduskoht)
Töökohale asumise aeg kokkuleppel.

Tartu Waldorfgümnaasium (TWG) on 12-klassiline eraüldhariduskool. TWG õppekava toetub waldorfpedagoogikale, mis lähtub õpetuse ja kasvatuse ühtsuse põhimõttest - õpetus ja kasvatus koos kujundavad lapse väärtushinnanguid ja eetikat, austust kõige loodu - nii inimese kui ka teda ümbritseva keskkonna vastu.

Uuelt kolleegilt eeldame nõuetele vastavat haridust, huvi waldorfpedagoogika vastu ning iseseisvust, meeskondlikkust ja armastust oma töö vastu.

Kandideerimiseks palume saata CV ja motivatsioonikiri aadressile internk@waldorfkool.info

Täiendav info sotsiaalpedagoog Ann Tuulikki Jürgenstein ann.jyrgenstein@waldorfkool.info

Hiiumaa Vabakool otsib: 

Lasteaiaõpetajat (0,8 koormusega)
Muusikaõpetajat (0,2 koormusega; kool ja lasteaed; töö kahel päeval
nädalas)
Vene keele õpetajat (0,15 koormusega; töö kahel päeval nädalas)
Inglise keele õpetajat (0,15 koormusega; töö kahel päeval nädalas)

Konkurss on aktiivne kuni sobiva kandidaadi leidmiseni.

Tööle asumise aeg 28.08.2023.
Kandideerimiseks saata CV ja motivatsioonikiri aadressile

info@hiiumaavabakool.ee.

Lisainfot saab küsida samal meiliaadressil ja numbril 

56223523 (Kadri Romano)