Tere tulemast meie kodulehele!

Eesti Vabade Waldorfkoolide- ja lasteaedade Ühendus (EVWÜ) on tegutsenud 1990-ndate algusest, ajast, mil loodi esimesed waldorfkoolid Eestis. Ühised eesmärgipüstitused, arutelud, koolitused, õppevahendite, kirjanduse jm. koolieluks vajaliku hankimine ja jagamine oli vastrajatud koolide tiheda koostöö sisuks. 
Ametlikult registreeriti MTÜ Eesti Vabade Waldorfkoolide Ühendus 1997.a. aprillis.

Asutamislepingule kirjutasid alla: 

Tartu Vaba Waldorfkooli, 
Aruküla Vaba Waldorfkooli, 
Rakvere Vaba Waldorfkooli, 
Nõmme Erakooli, 
Viljandi Vaba Waldorfkool, 
Johannese Kool ja Lasteaed Rosmal, 
Tartu Maarja Kooli, 
Mari-Kooli ja 
Tartu Waldorfpedagoogika Seminari esindajad. 

Praegu kuuluvad ühendusse 10 kooli (sh. kaks ravipedagoogilist kooli) ja 11 lasteaeda, kokku 15 seltsi. Ühenduse liikmeteks võivad olla Eestis tegutsevad waldorfkoolid ja -lasteaiad ning teised steinerpedagoogika lausel töötavad asutused.

Ühenduse eesmärgiks on waldorfpedagoogiliste asutuste vahelise koostöö korraldamine, waldorfpedagoogika laiem tutvustamine ja edasiarendamine. Waldorfpedagoogilise töö toetamiseks ja süvendamiseks tegutseb ühenduse juures Tartu Waldorfpedagoogika Seminar.