Toetus KÜSKilt

 

Eesti Eurütmiakoolituse vastutav õppejõud  Virgi Ojap osales 28. juunist kuni 3. juulini 2022 Šveitsis, Goetheanumis ülemaailmsel eurütmiakoolide lõputööde esituspäevadel, dotsentide kontsertõhtul ja õppepäevadel.  Virgi Ojap  osales  mitmetes töögruppides, mida juhendasid oma ala asjatundjad Saksamaalt, Inglismaalt, Šveitsist, USA-st, Taiwanist ja mujalt. Vestlusgruppides sai luua suhteid teiste õppejõududega, arutada eurütmiaõpetuse metoodilisi küsimusi, täisõppeaja ja osaõppeajaga läbiviidavate koolituste erisusi, erinevate õppevormidega kaasnevaid plusse ja miinuseid. Õppejõudude koolituse peateemaks oli muusikaeurütmia metoodika. 

Osalemisega seotud transpordikulud hüvitas KÜSK summas 566,82 €.