Tere tulemast meie kodulehele!

Eesti Vabade Waldorfkoolide ja -lasteaedade Ühendus (EVWÜ) on tegutsenud 1990-ndate algusest, ajast, mil loodi esimesed waldorfkoolid Eestis. Ühised eesmärgipüstitused, arutelud, koolitused, õppevahendite, kirjanduse jm. koolieluks vajaliku hankimine ja jagamine oli vastrajatud koolide tiheda koostöö sisuks. 
Ametlikult registreeriti MTÜ Eesti Vabade Waldorfkoolide Ühendus 1997.a. aprillis.

Asutamislepingule kirjutasid alla: 

Tartu Vaba Waldorfkooli, 
Aruküla Vaba Waldorfkooli, 
Rakvere Vaba Waldorfkooli, 
Nõmme Erakooli, 
Viljandi Vaba Waldorfkool, 
Johannese Kool ja Lasteaed Rosmal, 
Tartu Maarja Kooli, 
Mari-Kooli ja 
Tartu Waldorfpedagoogika Seminari esindajad. 

2022. aastal kuuluvad ühendusse 16 seltsi, kes on 11 kooli (sh. kaks ravipedagoogilist kooli) ja 12 lasteaia pidajad: MTÜ Tartu Vaba Waldorkooli Selts, MTÜ Haridus- ja Kultuuriselts Tuulemaa, MTÜ Rakvere Vabakooli Selts, MTÜ Haridus- ja Kultuuriselts Läte, MTÜ Viljandi Vaba Waldorfkooli Ühing, MTÜ Herbert Hahni Selts, MTÜ Rosma Haridusselts, MTÜ Aruküla Vabakooli Selts, MTÜ Tartu Maarja Kool, MTÜ Rakvere Eragümnaasiumi Hariduskogu, MTÜ Erivajadustega Laste ja Noorte Tugiühing, MTÜ Ilmapuu Waldorflasteaed, MTÜ Meelespea Waldorflasteaed, MTÜ Meie Mängurühm, MTÜ Terve Pere Selts ja SA Werrone.

Ühenduse eesmärgiks on waldorfpedagoogiliste asutuste vahelise koostöö korraldamine, waldorfpedagoogika laiem tutvustamine ja edasiarendamine. Waldorfpedagoogilise töö toetamiseks ja süvendamiseks tegutseb ühenduse juures Tartu Waldorfpedagoogika Seminar.