Aruküla VW Lastevanemate Kool

ARUKÜLA VW LASTEVANEMATE KOOLI LOENGUD

2016/2017

 

12.11    Peatund waldorfkoolis                           Virge Sander

             Matemaatika algklassides

03.12    Rütmid waldorfkoolis                             Maia-Reta Trampärk

14.01    Laps hammastevahetusest                    Tiina Nahkor

             puberteedini                                                      

28.01    Jutustamisained 1.-8.klassini                Reet Karula

11.02    Meelteõpetus                                       Karmen Püü

04.03    Mis on antroposoofia?                              Anu Korsar

18.03    Peatund waldorfkoolis                            Riina Harma

             Eesti keel

01.04    Waldorfkooli õppeplaan                          Riina Harma

29.04    Eurütmiateraapia                                   Katrin Napp

 

Loengud algavad kell 11.00 kooli ruumides.