IAO- ülaastme kursus

 IAO - Internationale Assoziation für Waldorfpädagogik
in Mittel- und Osteuropa und weiter östlichen Ländern e.V.

30. juuli –2.august olete oodatud waldorfkoolide ülaastme õpetajate kursusele

  • Albrecht Schad  - ülevaade 1-12. klassi õppeplaanist (bioloogia näitel). Inimese keha kolmeliikmelisus, ja seos hingelisusega
  • Justyna Wojciechowska - meediapedagoogika;
  • Enelin Pruul ja Johanna Schad -  eurütmia.

Kursus toimub Pärnu Waldorfkoolis.

  •  Lõuna ja kohvipausid maksavad osavõtjatele 6.- eurot päev. Lõuna on vegetaarne. Erisoovidest laktoosi- ja gluteenivaba menüü suhtes palume teada anda.
  • Osavõtumaks 30.- eurot ja tuleb tasuda sularahas kohapeal.
  • Koolis ööbimiseks võtta kaasa madrats ja magamiskott.
  • Mitte unustada eurütmiasusse.

Registreerimine kursusele SIIN 1. juuliks 2021.a

Päevakava:

  9.00 – 10.00      Dr. Albrecht Schad
10.00 – 10.30      Paus
10.30 – 11.30      Dr. Albrecht Schad
11.30 – 11.45      Paus
11.45 – 12.45      Vestlusgrupid
12.45 – 14.00      Lõuna
14.00 – 15.00      Johanna, Enelin, Justyna
15.00 – 15.30      Paus
15.30 – 16.30      Johanna, Enelin, Justyna
16.30 – 16.45      Paus
16.45 – 17.45      Vestlusgrupid

30. juulil algab kursus kell 10.30

Tutvustused:

Justyna Wojciechowska:  Olen pärit Poolast ning kasvasin üles väikeses külas Krakowi lähistel. Pikaaegne kutsumuse otsimine viis mind antroposoofia ja waldorfpedagoogika juurde. Kolmandat aastat õpin Stuttgarti Vabas Kõrgkoolis, et saada klassiõpetajaks meediapedagoogika lisaerialaga. Mul on hea meel, et saan Teiega jagada oma seniomandatud teadmisi.

Johanna Schad  Olen oma viiest õest vennast vanim. Pärast seitsmeaastast eurütmiaõpingut Stuttgartis olen alates 2020. aasta suvest õpetaja ühes Vabas Waldorfkoolis Lõuna -Saksamaal. Minu jaoks on suur õnn näha niihästi inimeseõpetust kui ka Rudolf Steineri õppeplaani läbi laste liikuval kujul oma silme ees ja iga päev koos nendega õppida. Minu enda siseruumi kujunemine, millest lähtuvalt saan jõuda kunstilise tegevuseni vaimustab mind juba minu õpingute algusest peale ja minu jaoks on suur rõõm teiega koos eurütmilistesse elamustesse süveneda.

Enelin Pruul Waldorfmaastikuga puutusin lähemalt kokku Tallinna Vaba Waldorfkoolis abiõpetajana töötades. Seal sündis huvi antroposoofia ja eluterve pedagoogika vastu. Täna olen kolmanda aasta eurütmiatudeng Saksamaal Stuttgartis ja leian, et eurütmia on vahend, mille abil võivad igas vanusegrupis inimesed ehedale elukogemusele lähemale astuda. 

Eurütmia kui liikumiskunst ühendab endas täisväärtuslikuks eluks vajaliku liikumise nii mõtte-, tunde- kui füüsilisel tasandil, millest tänapäeva industrialiseeritud maailmas vajaka kipub jääma. Läbi kunsti soovin panna aluse võimalusele inimestel luua parem kontakt enda ja ümbritsevaga.

Tulevasel kursusel saab olema põnev vaadelda, kuidas mõjub elujõududega töötav eurütmia sel tihedal meedia tarbimise ajastul.