Meeled

Aruküla lapsevanemate kool

12.01.2019  Peatunni ülesehitus ja jutustamisainestik - õp. Tiina Nahkor 
26.01.2019  Kooliküpsus ja sotsiaalne areng - õp. Riina Harma
09.02.2019  Meeled - õp. Karmen Püü 
16.02.2019  Vormijoonistamine ja eesti keel - õp. Riina Harma
09.03.2019  Matemaatika ja vabakäe geomeetria - õp. Karmen Püü
16.03.2019  Loodusainete õpetamine w. koolis - õp. Maia-Reta Trampärk
06.04.2019  Eurütmiateraapia - õp. Helvi Üprus

Oodatakse kõiki waldorfpedagoogikast huvitatuid, eriti lasteaialaste vanemaid ja I klassi vanemaid
Loengud algavad  kell 11.00,ja kestavad ca 13.00
Osalustasu 5.- kord

Asukoht: 
Aruküla Vaba Waldorfkool
Tallinna mnt. 38 Aruküla, Raasiku vald
Algus- ja lõppaeg: 
L, 02/09/2019 - 11:00