Bothmer-võimlemine ja liikumisõpetus waldorfkoolides

Kursuse hind on 50 eurot. Eesti Vabade Waldorfkoolide ja Lsteaedade Ühenduse liikmesorganisatsioonide õpetajatele 30 eurot.