„Lapse eluprotsessid, nagu hingamine, soojus, toitumine jne. ning nende tähendus töös väikelapsega.“